УКРАЇН МАВ БИ ЗАМІНИТИ ХІМІОТЕРАПІЮ ПРИ ЛІКУВАННІ МАЙЖЕ ВСІХ ВИДІВ РАКУ

ENGLISH
                                                                                                                               Доктор Роберт С. АТКІНС  

Nowicky Pharma
e-mail:
office@ukrain.ua
nowicky.pharma@gmail.com

Logo

вул. Коперника 26/5,
79000 Львів, Україна
тел./факс: +38 032 2611652

РАК МОЖНА УСПІШНО ЛІКУВАТИ


Для кожної хвороби є своє зілля

модифікований алкалоїд хелідонін

Чистотіл містить понад 40 алкалоїдів. Для виробництва УКРАЇНу використовуються деякі модифіковані алкалоїди, які важливі для лікування раку
 

УКРАЇН
 

- лікує рак
- є єдиним препаратом, який швидко нагромаджується тільки в злоякісній тканині
- робить видимим кожен метастаз завдяки автофлюоресценції в ультрафіолетовому світлі
- знищує ракові клітини і не ушкоджує здорові
- регенерує імунну систему
- підвищує операбельність пухлин завдяки їх інкапсуляції

 


УСПІХИ ЛІКУВАННЯ УКРАЇНОМ:

- понад 70% повних ремісій при раку простати

- деякі пацієнти з метастатичним раком молочної залози чи товстої кишки живуть понад 20 років без рецидивів завдяки лікуванню препаратом УКРАЇН

- найкраще лікування для дітей, хворих на рак, тому що в терапевтичній дозі майже не має побічних ефектів


УКРАЇН

специфічно цитотоксичний до злоякісних клітин

Це було доведено дослідженнями на більш як 100 ракових і 9 нормальних клітинних лініях у багатьох авторитетних наукових центрах.

Серед них:
Національний Інститут Раку, Бетезда, Меріленд, США
ЕОРТЦ
Рочестерський Університет, США
Ебергард-Карл-Університет, Тюбінген, Німеччина
Національний Інститут Ракових Досліджень, Мехіко, Мексика

 

Аденокарцинома підшлункової залози: лікування препаратом УКРАЇН перед операцією, загальна доза 100 мг. Утворення капсули (А) навколо пухлини. Ракові клітини не переходять через капсулу. Масивна інфільтрація круглих клітин (В) на периферії пухлинної капсули
 
     

 

В УКРАЇНІ ПРЕПАРАТ ВПЕРШЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У 1998 РОЦІ.

Завдяки успіхам у лікуванні реєстрація вже двічі була продовжена, востаннє 12 листопада 2008 року
(№ UA/9110/01/01).
Крім того, УКРАЇН зареєстрований як протираковий препарат у Грузії (№ 461/о) та Мексиці (№ 036M2005).

 

СТАТУС ОРФАННОГО ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАКУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ:

США 2003 - подання #03-1693
АВСТРАЛІЯ 2004 - подання No. 03-1456-4, файл 2004/009839  

 

 

 

 

 


УКРАЇН вже зберіг життя багатьом онкологічним хворим. Підтвердженням цього є пацієнти з метастазуючим раком товстої кишки та молочної залози, які після застосування препарату як монотерапії живуть понад 20 років без рецидивів (28) .
УКРАЇН може викликати повну регресію як головної пухлини, так і метастазів. При лікуванні запущених форм злоякісних захворювань УКРАЇН може поліпшити якість життя і продовжити виживання. Це було показано в клінічних дослідженнях, серед інших професора Бегера з Ульмського Університету, Німеччина та професора В. Земскова з Національного Медичного Університету, Київ, при раку підшлункової залози (182, 185, 187, 247), а також наукових груп академіка Бондаря та професора Сусака в Україні при раку прямої і товстої кишки (67, 112), як і професора Ашгофа (Німеччина) при раку простати та інших злоякісних пухлинах (144, 161, 201).

УКРАЇН пригнічує утворення нових судин, які кровопостачають пухлину, тобто має антиангіогенні властивості. Завдяки цьому неоад'ювантне (передопераційне) застосування препарату УКРАЇН викликає інкапсуляцію пухлин, полегшуючи таким чином їх хірургічне усунення, як це показали роботи університетського колективу при раку молочної залози (68-73, 114). Рекомендується, по можливості, оперативно зменшувати пухлинне навантаження протягом 7-10 днів після початку лікування.

УКРАЇН є першим і єдиним протипухлинним препаратом, який нагромаджується в ракових клітинах протягом кількох хвилин після введення. На відміну до стандартних хіміотерапевтичних препаратів, він знищує тільки злоякісні клітини, залишаючи здорові неушкодженими. В терапевтичній дозі препарат не має якихось серйозних побічних ефектів і не пошкоджує кровотворні органи чи інші тканини, які швидко ростуть, а атакує тільки злоякісні пухлини. Завдяки дуже високому терапевтичному індексу 1250 - на відміну до звичайних цитостатиків з терапевтичним індексом 1,4 - 1,8 - немає небезпеки передозування при проведенні лікування УКРАЇНом (терапевтичний індекс - це співвідношення токсичної дози до терапевтичної). Завдяки цьому УКРАЇН не викликає некрозів при внутрішньом'язевому введенні. Це було доведено у клінічному дослідженні І фази на здорових добровольцях (37).

Механізм дії препарату УКРАЇН до сьогодні вивчався на понад 100 злоякісних клітинних лініях, включно з лініями, резистентними до цис-платини, а також на доброякісних лініях. УКРАЇН проявив токсичну дію проти всіх цих ракових ліній, тоді як нормальні клітини лишалися неушкодженими. На відміну до стандартних цитостатиків, які є токсичними як до злоякісних, так і до доброякісних клітин, УКРАЇН є токсичним тільки до ракових клітин і тому його називають малігнотоксичним препаратом.

Серед інших досліджень in vitro слід відзначити досліди в Національному Інституті Раку США (Бетезда, Меріленд), де УКРАЇН був протестований на 60 клітинних лініях, які представляють 8 важливих злоякісних пухлин людини: рак головного мозку, яєчників, нирок, дрібноклітинний та недрібноклітинний рак легенів, рак товстої кишки, лейкемія і меланома. УКРАЇН був ефективний проти всіх цих ліній (190). Порівняно з 5-фторурацилом (5-ФУ) і гемцитабіном - двома стандартними цитостатиками в лікуванні пухлин травного тракту - УКРАЇН досягнув кращих результатів, викликаючи не лише гальмування росту клітинних ліній, але і знищуючи їх. 5-ФУ лише зупиняє ріст пухлинних культур, але не викликає їхнього відмирання. Тому не дивно, що при клінічному застосуванні цей препарат лише стримує ріст пухлин, тоді як перші онкологічні пацієнти, ліковані УКРАЇНом, живуть уже понад 20 років. Ця перевага УКРАЇНу над 5-ФУ і гемцитабіном була підтверджена кількома рандомізованими клінічними дослідженнями.

В Україні препарат УКРАЇН вперше був зареєстрований у 1998 році. Завдяки успіхам у лікуванні реєстрація вже двічі була продовжена, востаннє 12 листопада 2008 року (№ UA/9110/01/01). Крім того, УКРАЇН зареєстрований як протираковий препарат у Грузії (№ 461/о) та Мексиці (№ 036M2005).

ДОЗУВАННЯ
Знищення ракових клітин УКРАЇНом має дозозалежний характер. Чим вища доза, тим більше ракових клітин відмирають. При цьому можуть звільнятися продукти розпаду пухлин - амінокислоти, молочна кислота та інші - і викликати локальні болі, проти яких можна застосувати содові компреси або ж пити невеликі кількості содового розчину (достатньо розчинити 100-150 мг соди (на кінчику ножа) у шклянці води). Такі болі можна також лікувати содовими інфузіями, див. наприклад http://www.orthopaedie-dr-woelffle.de/neuraltherapie_neu_ulm.html, http://www.neuraltherapy.com, http://www.neuraltherapybook.com. У малих дозах препарат УКРАЇН має імунномодулятивну дію і помітно підвищує малігнотоксичну активність макрофагів, лімфоцитів та НК-клітин проти різних ракових клітин, тобто має властивості, пов'язані з клітинним імунітетом. Завдяки своїй імунологічній дії він поліпшує загальний стан пацієнтів і застосовується для лікування вірусних захворювань. Рекомендується застосовувати малі дози препарату УКРАЇН відразу після операції (5 мг на день протягом 3-5 днів). Це допомагає відновити імунні функції, прискорює загоєння ран і реабілітацію пацієнтів, а також попереджає утворення келоїдних рубців.

Для успішного лікування великі дози УКРАЇНу треба чергувати з малими: великі дози знищують злоякісні новоутворення, малі допомагають виводити продукти розпаду пухлин. Тому в ході лікування застосовують поперемінні дози, наприклад, понеділок 5 мг - четвер 20 мг, або 5 - 30 мг чи 5 - 40 мг, двічі на тиждень, з перервою 2 дні після малої дози і 3 дні після великої. Дозу слід збільшувати поступово, доводячи її протягом 1-2 тижнів від 5 мг на початку до 20 і навіть 40 мг. Є повідомлення про регресії пухлин після 10-денного стаціонарного курсу лікування зі щоденною дозою 20 мг довенно.

РАК ТОВСТОЇ ТА ПРЯМОЇ КИШКИ
96 пацієнтів з діагнозом рак товстої кишки були включені в клінічне дослідження, яке проводилося під керівництвом професора Сусака (Національний Медичний Університет ім. акад. Богомольця, Київ, Україна). 48 пацієнтів (15 з метастазами і 33 без метастазів) отримували УКРАЇН. Для лікування 48 інших пацієнтів застосовувався хіміотерапевтичний препарат 5-фторурацил у поєднанні з променевою терапією. Після 21 місяця рівень виживання становив 78% в групі, де застосовувався УКРАЇН, проти 33% в групі, де використовувався 5-фторурацил у поєднанні з опроміненням (67).

48 пацієнтів з діагнозом рак прямої кишки проходили лікування в рамках рандомізованого дослідження, яким керував академік Бондар (Донецький Регіональний Протираковий Центр, Україна). 24 пацієнти отримали високу дозу опромінення і курс препарату 5-фторурацил перед операцією. 24 пацієнти з другої групи пройшли два курси лікування УКРАЇНом: перший курс перед операцією (10 мг кожен другий день, загалом 60 мг) і другий курс після операції (загалом 40 мг). На протязі 14 місяців після лікування рецидиви спостерігалися у 6 (25%) пацієнтів, яких лікували опроміненням і 5-фторурацилом, але тільки у 2 (8,3%) пацієнтів з групи УКРАЇНу. На протязі двох наступних років у 8 (33,3%) пацієнтів, яких лікували 5-фторурацилом і опроміненням, захворювання відновилося. У пацієнтів, які лікувалися УКРАЇНом, це спостерігалося лише у 4 (16,7%) пацієнтів (112). Зараз, 11 років після публікації дослідження, 18 з 24 пацієнтів (75%)з групи УКРАЇНу живуть.

РАК ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
90 пацієнтів із гістологічно підтвердженим неоперабельним раком підшлункової залози були включені в моноцентричне контрольоване рандомізоване (з випадковим включенням пацієнтів в лікувальні групи) клінічне дослідження в Ульмському Університеті (Німеччина). Пацієнти в групі А отримували 1000 мг/м2 хіміотерапевтичного препарату гемцитабін, в групі В - 20 мг УКРАЇНу, а пацієнти в групі С отримували 1000 мг/м2 гемцитабіну, а потім 20 мг УКРАЇНу на тиждень. Рівень виживання після 6 місяців становив відповідно в групі А - 26%, в групі В - 65% і в групі С - 74%. Результати досліджень показали, що завдяки терапії УКРАЇНом в поєднанні з гемцитабіном вдалося подвоїти рівень виживання при неоперабельних злоякісних пухлинах підшлункової залози (182). Найдовше виживання склало 19 місяців в групі гемцитабіну, 26 місяців у комбінаційній групі, а в групі УКРАЇНу два пацієнти жили більше 28 місяців.
Після закінчення дослідження пацієнти проходили подальші обстеження і було виявлено, що УКРАЇН добре переносився і його можна було застосовувати в амбулаторних умовах без жодних ускладнень. Спостереження показали, що в пацієнтів, які вживали УКРАЇН, вдалося значно підвищити рівень виживання порівняно з пацієнтами з групи, в якій вживався гемцитабін. Поєднання УКРАЇНу і гемцитабіну не показало переваги над монотерапією з УКРАЇНом. На основі отриманих результатів науковці Ульмського Університету рекомендують при паліативному лікуванні раку підшлункової залози на пізніх стадіях використовувати лікування УКРАЇНом як монотерапію (187).

У 2007 році були опубліковані результати ще одного клінічного дослідження, проведеного тією ж групою. Цього разу була підтверджена ефективність ад'ювантного, тобто післяопераційного застосування УКРАЇНу при раку підшлункової залози. Пацієнти отримували комбінацію препаратів УКРАЇН та гемцитабін. Серединне виживання становило 33,8 місяців, а 5-річне виживання - 23,3% (ці пацієнти живуть досі), що суттєво краще від результатів, досягнутих у попередніх дослідженнях без УКРАЇНу, де серединне виживання становило 20,1 місяць, а 5-річне — 21% (http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/350/12/1200). На додаток, УКРАЇН майже не має побічної дії, поліпшує якість життя пацієнтів і може застосовуватись амбулаторно, чим вигідно відрізняється від стандартної хіміотерапії.

Робота науковців з Ульму ще раз засвідчила ефективність і безпечність застосування УКРАЇНу, оскільки вона продемонструвала значне збільшення виживання порівняно з результатами інших клінічних досліджень (247).

Інші дослідники також підтвердили дієвість УКРАЇНу в лікуванні раку підшлункової залози (205, 208), при цьому в одному з досліджень часткову ремісію вдалося досягти в 85,7% випадків (207). Найдовше виживання при паліативному лікуванні склало більше 6 років (185).

Механізм дії УКРАЇНу на рак підшлункової залози вивчався на клітинних лініях AsPC1, BxPC3, Capan1, MiaPaCa2 і Panc1. Автори спостерігали, що УКРАЇН викликав у клітинах раку підшлункової залози дозо-залежну зупинку клітинного циклу в фазі G2/M. Серійні досліди показали, що дія на фази клітинного циклу, викликана препаратом УКРАЇН у концентрації 10 мкг/мл, стає незворотньою після 8 годин інкубації. Досліди з полімеризацією мономерного тубуліну іn vitro виявили, що УКРАЇН стабілізує тубулінові мономери і внаслідок цього пригнічує утворення мікротубулінових трубочок (143).
Оцінюючи клітинну проліферацію по включенню BrdU в клітинних культурах раку підшлункової залози AsPC1, BxPC3, MiaPaCa2, Jurkat and THP-1, а фази клітинного циклу — забарвленням за Гімзою, автори виявили, що УКРАЇН у дозі 10 мкг/мл викликає через 24 год виражене нагромадження інкубованих клітин у фазі G2/M. Частота апоптозу в інкубованих аналогічно периферичних мононуклеарах не відрізнялась між інкубованими і контрольними клітинами. Крім того, мітогенно стимульовані лімфоцити проявили підвищену бластогенну відповідь (181).

РАК ПРОСТАТИ
Малігноцитолітична дія УКРАЇНу при раку простати була підтверджена клінічним застосуванням. 74 пацієнти з діагнозом рак простати були включені в контрольоване дослідження, яке проводилося в Німеччині. До початку дослідження в цих пацієнтів були вже використані всі традиційні методи лікування, тому після прогресування або рецидиву захворювання не було жодної можливості допомогти їм. Під час дослідження для лікування таких пацієнтів застосовувся УКРАЇН, частково у поєднанні з локальною гіпертермією. При цьому вдалося досягти наступних результатів: повна ремісія настала в 54 пацієнтів (73%), часткова ремісія - у 16 пацієнтів (22%). Лише у 4 пацієнтів (5%) не вдалося змінити перебігу захворювання (201).

Цікаво, що на початку лікування раку простати УКРАЇНом пухлинний маркер ПСА в деяких пацієнтів може зростати. Мабуть, це пояснюється збільшеннням його виходу внаслідок розпаду пухлинних клітин. Пізніше в часі лікування, зі зменшенням пухлини рівень ПСА також зменшується.

Ці незвично добрі результати, які значно переважають усі застосовані до цього методи лікування раку простати, знайшли своє обгрунтування в експериментах на клітинних культурах. У дослідах на лінії раку простати LNCaP, а також лініях епідермоїдної карціноми А431 і МЕ180, вчені з Рочестерського Університету (США), показали, що УКРАЇН викликає нагромадження ракових клітин у фазі G2M. На нормальні клітини цей ефект не поширювався. Це ще раз підтвердило, що УКРАЇН атакує тільки ракові, а не здорові клітини. Дослідники також спостерігали підвищену регуляцію CDK-інгібітора р27 у ракових клітинах (147, 149).

РАК МОЗКУ
УКРАЇН успішно застосовується в лікуванні злоякісних пухлин мозку (101, 102). Основним методом лікування пухлин центральної нервової системи залишається їх хірургічне видалення. Практика показала, що завдяки антиангіогенним властивостям УКРАЇНу, його 10-денне передопераційне застосування сприяє відділенню пухлини від здорових тканин і так полегшує її оперативне усунення. Курс лікування УКРАЇНом після операції допомагає попередити рецидиви хвороби і метастазування, а також прискорює загоєння ран.

Група італійських учених з Міланського Університету у своїх дослідженнях впливу УКРАЇНу на експресію генів і протеїнів, залучених до ремодулювання позаклітинного матриксу, пов'язаного з пухлинною інвазією, використала РТ-полімеразну ланцюгову реакцію, Вестерн блот і СДС-зимографію на культурах гліобластоми. Вони спостерігали достовірне і дозо-залежне зменшення проліферації гліобластомних клітин і тенденцію до зниження регуляції білка СПАРК (секретований кислий білок, багатий цистеїном) після інкубації з УКРАЇНом, чим теоритично обгрунтували застосування УКРАЇНу при цих пухлинах. Автори вважають, що “цей препарат може бути корисним терапевтичним засобом для лікування пухлин мозку” (245).

РАК ЛЕГЕНІВ
Ефективність УКРАЇНу при раку легенів була доведена в клінічному дослідженні (25), а також численними клінічними спостереженнями. Останні спостереження свідчать про ефективність застосування ультразвукових інгаляцій УКРАЇНом (паралельно до ін'єкцій) як при первинному раку легенів, так і при легеневих метастазах. У дослідах Національного Інституту Раку (Бетезда, Меріленд, США) УКРАЇН був ефективний проти обох найважливіших видів раку легенів дрібноклітинного та недрібноклітинного і викликав їх повне відмирання (190).

РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
75 пацієнток із діагнозом рак молочної залози були включені до контрольованого клінічного дослідження, яке проводилося в Гродненському Медичному Інституті (Білорусь). Після лікування УКРАЇНом спостерігалися ущільнення і незначне збільшення розмірів пухлини (5-10%) і проліферація (збільшення) сполучної тканини. Співвідношення фракцій лімфоцитів Т4 до Т8 зросло на 30%. Пацієнтки, які отримували УКРАЇН, швидше одужували після операції, їхній загальний стан поліпшувався. Після лікування УКРАЇНом пухлини ставали ущільненими і дещо збільшеними, що давало змогу легше їх виявляти за допомогою ультразвукового чи рентгенологічного обстеження. Лімфовузли, на які поширилися метастази, були теж ущільнені і склерозовані. Такі ускладнення, як тривала лімфорея (витікання лімфи з пошкоджених лімфатичних судин), некроз (відмирання) шкіри, нагноєння ран і запалення легень спостерігалися наполовину рідше у пацієнток, які лікувалися УКРАЇНом, порівняно з пацієнтками з контрольної групи. Грунтуючись на результатах цього дослідження, автори рекомендують застосування УКРАЇНу у вищій дозі перед кожною операцією з видалення пухлини молочної залози (68-70).

Дія УКРАЇНу на рак молочної залози вивчалася in vitro на клітинній лінії MDA-MB-231 (184). В дослідах на мишах BALB/c вчені з Університету Маямі (США) виявили, що УКРАЇН суттєво гальмував ріст пересаджених пухлин молочної залози (26).
Як зазначалося на початку, перші хворі з метастазуючим раком молочної залози після монотерапії УКРАЇНом живуть понад 20 років. Це підтверджує, що УКРАЇН може викликати в таких пацієнтів тривалу ремісію.

ЗЛОЯКІСНІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПУХЛИНИ
Повідомлення про успішне застосування УКРАЇНу в лікуванні раку яєчників з’явилися вже досить давно (97). Та тестовій панелі Національного Інституту Раку (Бетезда, Меріленд, США) УКРАЇН проявиви токсичну дію проти всіх застосованих клітинних ліній раку яєчників (190). Інші автори описували добрі результати лікування УКРАЇНом раку шийки матки (27, 96).

ЗЛОЯКІСНА МЕЛАНОМА
Перша публікація про застосування УКРАЇНу при злоякісній меланомі описує досягнення повної ремісії в пацієнтки з легеневими метастазами (91). Надалі, клінічні спостереження підтвердили високу ефективність УКРАЇНу в лікуванні злоякісної метастатичної меланоми.
Так, пацієнт з вузловою формою меланоми, у якого вже спостерігалися віддалені метастази і екскреція меланіну з сечею, після лікування УКРАЇНом живе більше 10 років без рецидиву (92).

У дослідах на клітинних культурах було знайдено виражене накопичення препарату в меланомних клітинах, тоді як вміст УКРАЇНу в нормальних клітинах був значно менший (36). У дослідах на мишах УКРАЇН пригнічував ріст як первинної меланомної пухлини В-16, так і її метастазів (107).
Варто зазначити, що метастатична меланома залишається нерозв'язаною проблемою в онкології, як це було визнано в 2005 році на 6-ому Світовому конгресі з меланоми у Ванкувері, Канада. Досвід цілого ряду лікарів свідчить про те, що застосування УКРАЇНу в таких пацієнтів може викликати тривалі ремісії навіть при наявності багатьох метастазів. До речі, в дослідах Національного Ракового Інституту (Бетезда, Меріленд, США) клітинні лінії меланоми були найчутливішими до УКРАЇНу серед усіх 60 ліній, використаних в експерименті.

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Перші вказівки на вибіркову дію УКРАЇНу на ракові клітини були зроблені в ранньому дослідженні 1976 року, яке виявило різне споживання кисню нормальними та злоякісними клітинами після інкубації з УКРАЇНом (38). На той час ці дані були настільки неймовірними, що автори не наважилися включити свої висновки до публікації. Проте пізніші роботи підтвердили це сміливе припущення.
Вперше УКРАЇН був представлений широкому науковому загалу на 13-ому Міжнародному Конгресі з хіміотерапії у Відні 1983 року, участь у якому взяли близько 15 тисяч науковців з цілого світу. У презентації були представлені: дані по різному споживанню кисню нормальними і злоякісними клітинами після інкубації з УКРАЇНом; робота по вибірковому нагромадженню УКРАЇНу в ракових клітинах, що документувалося завдяки автофлюоресценції в ультрафіолетовому світлі; токсикологічні дані, які вказували, що токсична доза більш як у 300 разів перевищує терапевтичну (що підтверджує безпечність препарату при клінічному застосуванні); а також перші повідомлення про успішне застосування препарату в лікуванні онкологічних пацієнтів на термінальних стадіях, в яких всі можливі стандартні методи лікування вже були вичерпані. Не зважаючи на це, в частини хворих препарат викликав повну ремісію, і деякі з цих пацієнтів живуть досі. Багато вчених зацікавилися цим неординарним препаратом. Їхні експерименти відкрили цілу низку своєрідних і надзвичайно цінних властивостей УКРАЇНу. Зацікавлення цим препаратом продовжує зростати, до сьогодні в наукові дослідження з ним долучилися 230 науковців з 60 університетів і дослідних інститутів у 23 країнах світу. І кожна їх робота відкриває нову сторінку наукового літопису УКРАЇНу та наближує нас до розуміння не тільки всіх нюансів лікувальної дії УКРАЇНу, але й допомагає дати остаточну відповідь на питання, що таке рак і як він виникає. Різні види раку мусять мати усе ж щось спільне, що „бачить" УКРАЇН і тому нищить усі види ракових клітин (загалом в експериментах in vitro УКРАЇН був токсичним до понад 100 злоякісних клітинних ліній), а доброякісні лишає неушкодженими.
Так, у роботі австрійських дослідників порівнювалася гальмівна дія препарату УКРАЇН на ріст злоякісних та нормальних клітин. Для 50%-ного пригнічення росту нормальних ендотеліоцитів концентрація УКРАЇНу мала бути в 10 разів вища, ніж для такого ж гальмування лінії остеосаркоми людини. Лазерна скануюча мікроскопія показала виражене захоплення УКРАЇНу злоякісними клітинами, тоді як його вміст у нормальних клітинах за тих самих експериментальних умов був значно нижчим (36).

Вчені з Ебергард-Карлс-Університету (Тюбінген, ФРН) вивчали дію препарату УКРАЇН на виживання клітин, зміни клітинного циклу та індукцію апоптозу в поєднанні з іонізуючою радіацією та без неї. УКРАЇН модулював радіаційну токсичність на людські злоякісні клітинні лінії і захищав нормальні від іонізуючої радіації. Поєднання УКРАЇНу з іонізуючою радіацією посилювало токсичність стосовно ліній пухлинних CCL-221 i U-138MG, але не стосовно ліній MDA-MB-231 i PA-TU-8902. Радіопротективна дія була виявлена на нормальних фібробластах шкіри та легенів людини (184).

Дослідники Мексіканського Національного Ракового Інституту, Мехіко виявили, „що УКРАЇН викликає апоптоз у низці ракових клітинних ліній шляхом активації внутрішнього каскаду апоптозу. Цікаво, що нетрансформовані фібробласти hTERT були нечутливими до дії цього препарату" (255).

На 89-тому щорічному засіданні Американської Асоціації ракових досліджень у Новому Орлеані, 28 березня - 1 квітня 1998 року, вчені з Університету Преторії, Південна Африка, представили свою першу роботу по селективній дії препарату УКРАЇН на різні ракові клітинні лінії. Крім того, саме в цій роботі був вперше описаний механізм дії препарату УКРАЇН на молекулярному рівні. У своєму висновку автори відзначали, що „УКРАЇН є вибірково токсичним до злоякісних клітин і викликає в них метафазний блок, який характеризується неправильним розподілом хромосом, а його наслідком є утворення мікроядерець і апоптоз" (139).
У 2000 році дослідники з Південної Африки виявили, що УКРАЇН пригнічує полімеризацію тубуліну. Одночасно вони заперечували вибірковість токсичної дії УКРАЇНу на злоякісні клітини (140). Дія препарату на тубулін пізніше справді була підтверджена в дослідженнях на клітинних лініях раку підшлункової залози (143), а от теза про неселективність дії до сьогодні не знайшла підтвердження в дослідах інших науковців. Навпаки, як видно з представлених тут робіт, усі вони пишуть про вибірковість токсичної дії УКРАЇНу на ракові клітини.

Таким чином, селективна дія препарату УКРАЇН на ракові клітини була підтверджена не лише аутофлюоресценцією в ультрафіолеті (4) і фармакокінетично (152, 153), але і численними експериментами in vitro та кількома клінічними дослідженнями. У порівняльних експериментах було використано 16 злоякісних та 9 нормальних клітинних ліній. Як уже зазначалося, загалом УКРАЇН був протестований на більше ніж 100 злоякісних клітинних лініях і проявив токсичну дію проти всіх них, у той час як на доброякісні лінії лишалися неушкодженими.

Дослідження на здорових добровольцях не виявили якої-небудь побічної дії препарату. У терапевтичній дозі УКРАЇН має мінімальні побічні ефекти. Симптоми, які з`являються в онкологічних пацієнтів під час лікування, можна визначити як супутні явища терапії, викликані продуктами розпаду пухлини. Вони зникають, якщо настає повне знищення злоякісних клітин і є, очевидно, результатом дії токсинів, які звільняються при відмиранні ракових клітин.

Вибіркова дія УКРАЇНу на ракові клітини вказує на те, що цей препарат нормалізує порушені в пухлинній клітині тонкі молекулярні механізми, які приводять до злоякісного переродження. Усе більше науковців зацікавлюються цими незвичайними властивостями препарату і долучаються до експериментів з УКРАЇНом, намагаючись знайти ті суттєві риси, які відрізняють злоякісну клітину від нормальної. Ті риси, які вже „знаходить" УКРАЇН.

Для лікування онкологічних хвороб була створена ціла низка цитостатичних препаратів, які пригнічують розмноження ракових клітин, але, на жаль, одночасно пошкоджують і здорові, чим і пояснюється їх виражена сумно відома побічна дія, яка значно погіршує якість життя пацієнтів.

Найбільшим бажанням усіх онкологів завжди було створити препарат, який був би токсичним тільки до ракових клітин. Довгий час таке завдання вважалося нерозв'язним. Завдяки препарату УКРАЇН давня мрія стає реальністю – зроблено перший значний крок до розв'язання цієї проблеми. Широкий спектр ракових клітинних ліній, проти яких УКРАЇН є ефективним, пояснює його застосування в лікуванні різних злоякісних пухлин.

Завдяки унікальним властивостям цього препарату його винахідник був висунутий на Нобелівську премію з хімії 2005 року (http://www.ukrin.com/docs/nobel_letter.pdf) і на Альтернативну Нобелівську премію 2007 року (http://www.ukrin.com/docs/livelihood-award.pdf).


Числа в дужках відповідають номерам публікацій на http://www.ukrain.ua/mainnew.html#bibliography

 

Presentation

 

THERAPY RESULTS